iPhone 12 Pro Max 128 GB 1 sim

iPhone 12 Pro Max 128 GB 1 sim

Cty: 28.580.000 28.580.000
Hoàng Kim: 27.080.000
Like new: 25.050.000
iPhone 12 Pro Max 256 GB 1 sim

iPhone 12 Pro Max 256 GB 1 sim

Cty: 31.280.000 31.280.000
Hoàng Kim: 29.580.000
Like new: 27.050.000
iPhone 12 Pro Max 512 GB 1 sim

iPhone 12 Pro Max 512 GB 1 sim

Cty: 36.580.000 36.580.000
Hoàng Kim: 33.880.000
iPhone 12 Pro 128 GB 1 sim

iPhone 12 Pro 128 GB 1 sim

Cty: 26.580.000 26.580.000
Hoàng Kim: 25.280.000
Like new: 22.950.000
iPhone 12 Pro 256 GB 1 sim

iPhone 12 Pro 256 GB 1 sim

Cty: 29.080.000 29.080.000
Hoàng Kim: 26.680.000
Like new: 25.450.000
iPhone 12 Pro 512 GB 1 sim

iPhone 12 Pro 512 GB 1 sim

Cty: 33.080.000 33.080.000
Hoàng Kim: 31.280.000
iPhone 12 64 GB 1 sim

iPhone 12 64 GB 1 sim

Cty: 19.280.000 19.280.000
Hoàng Kim: 19.580.000
Like new: 16.550.000
iPhone 12 128 GB 1 sim

iPhone 12 128 GB 1 sim

Cty: 20.580.000 20.580.000
Hoàng Kim: 21.280.000
Like new: 19.050.000
iPhone 12 256 GB 1 sim

iPhone 12 256 GB 1 sim

Cty: 23.580.000 23.580.000
Hoàng Kim: 23.380.000
iPhone 12 mini 64 GB 1 sim

iPhone 12 mini 64 GB 1 sim

Cty: 16.580.000 16.580.000
Hoàng Kim: 17.080.000
iPhone 12 mini 128 GB 1 sim

iPhone 12 mini 128 GB 1 sim

Cty: 17.880.000 17.880.000
Hoàng Kim: 19.080.000
iPhone 12 mini 256 GB 1 sim

iPhone 12 mini 256 GB 1 sim

Cty: 21.550.000 21.550.000
Hoàng Kim: 20.580.000
iPhone 11 Pro Max 64GB Black QT 1 sim

iPhone 11 Pro Max 64GB Black QT 1 sim

Hoàng Kim: 23.580.000
Like new: 18.350.000
iPhone 11 Pro Max 64GB Gold QT 1 sim

iPhone 11 Pro Max 64GB Gold QT 1 sim

Hoàng Kim: 24.180.000
Like new: 18.750.000
iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green QT 1 sim

iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green QT 1 sim

Hoàng Kim: 24.180.000
Like new: 18.550.000
iPhone 11 Pro 64GB Black QT 1 sim

iPhone 11 Pro 64GB Black QT 1 sim

Hoàng Kim: 18.580.000
Like new: 15.250.000
iPhone 11 Pro 64GB Gold QT 1 sim

iPhone 11 Pro 64GB Gold QT 1 sim

Hoàng Kim: 19.280.000
Like new: 15.750.000
iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green QT 1 sim

iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green QT 1 sim

Hoàng Kim: 19.280.000
Like new: 15.750.000
iPhone 11 64GB QT 1 sim

iPhone 11 64GB QT 1 sim

Hoàng Kim: 14.580.000
Like new: 13.550.000
iPhone 11 128GB QT 1 sim

iPhone 11 128GB QT 1 sim

Hoàng Kim: 15.580.000
Like new: 14.550.000
iPhone 11 256GB QT 1 sim

iPhone 11 256GB QT 1 sim

Hoàng Kim: 18.580.000
iPhone Xs Max 64GB Gray QT  1 Sim

iPhone Xs Max 64GB Gray QT 1 Sim

Hoàng Kim: 15.280.000
Like new: 11.750.000
iPhone Xs Max 64GB Silver QT 1 Sim

iPhone Xs Max 64GB Silver QT 1 Sim

Hoàng Kim: 15.580.000
Like new: 12.050.000
iPhone Xs Max 64GB Gold QT 1 Sim

iPhone Xs Max 64GB Gold QT 1 Sim

Hoàng Kim: 15.880.000
Like new: 12.350.000
iPhone Xs 64GB Gray Quốc Tế

iPhone Xs 64GB Gray Quốc Tế

Hoàng Kim: 12.580.000
Like new: 9.050.000
iPhone Xs 64GB Silver Quốc Tế

iPhone Xs 64GB Silver Quốc Tế

Hoàng Kim: 12.880.000
Like new: 9.350.000
iPhone Xs 64GB Gold Quốc Tế

iPhone Xs 64GB Gold Quốc Tế

Hoàng Kim: 13.180.000
Like new: 9.650.000
iPhone Xr 64GB QT 1 sim

iPhone Xr 64GB QT 1 sim

Like new: 8.950.000
iPhone Xr 128GB QT 1 sim

iPhone Xr 128GB QT 1 sim

Like new: 9.750.000
 
iPhone X 64GB Black Quốc Tế

iPhone X 64GB Black Quốc Tế

Like new: 7.850.000
iPhone X 64GB Silver Quốc Tế

iPhone X 64GB Silver Quốc Tế

Like new: 8.050.000
iPhone X 256GB Black Quốc Tế

iPhone X 256GB Black Quốc Tế

Like new: 9.050.000
iPhone SE 2020 64GB Black QT 1 sim

iPhone SE 2020 64GB Black QT 1 sim

Hoàng Kim: 9.180.000
iPhone SE 2020 64GB White QT 1 sim

iPhone SE 2020 64GB White QT 1 sim

Hoàng Kim: 9.180.000
iPhone SE 2020 64GB Red QT 1 sim

iPhone SE 2020 64GB Red QT 1 sim

Hoàng Kim: 9.180.000
iPhone 7 32G Gold Quốc Tế

iPhone 7 32G Gold Quốc Tế

Like new: 3.650.000
iPhone 7 32G Silver Quốc Tế

iPhone 7 32G Silver Quốc Tế

Like new: 3.650.000
iPhone 6s 16G Gray Quốc Tế

iPhone 6s 16G Gray Quốc Tế

Like new: 2.650.000
iPhone 6s 16G Silver Quốc Tế

iPhone 6s 16G Silver Quốc Tế

Like new: 2.650.000
iPhone 6s 16G Gold Quốc Tế

iPhone 6s 16G Gold Quốc Tế

Like new: 2.750.000
iPhone 6 16G Gray Quốc Tế

iPhone 6 16G Gray Quốc Tế

Like new: 2.050.000
iPhone 6 16G Silver Quốc Tế

iPhone 6 16G Silver Quốc Tế

Like new: 2.050.000
iPhone 6 16G Gold Quốc Tế

iPhone 6 16G Gold Quốc Tế

Like new: 2.150.000
iPhone SE 32G Gray Quốc Tế

iPhone SE 32G Gray Quốc Tế

Like new: 2.950.000
iPhone SE 32G Silver Quốc Tế

iPhone SE 32G Silver Quốc Tế

Like new: 2.950.000
iPhone SE 32G Gold Quốc Tế

iPhone SE 32G Gold Quốc Tế

Like new: 2.950.000
Hỗ trợ mua hàng

155 Đường 3/2 P11 Q10
Hotline 1: 0938606880
Hotline 2: 0938617657
Hotline 3: 0901358099


TTBH: 155 Đường 3/2 P11 Q10 
Hotline: 0916253025

Dịch vụ
    Facebook