iPad Gen 7 (2019) 32GB Wifi 4G

iPad Gen 7 (2019) 32GB Wifi 4G

Hoàng Kim: 12.980.000
Like new: 9.350.000
iPad Gen 7 (2019) 128GB Wifi 4G

iPad Gen 7 (2019) 128GB Wifi 4G

Hoàng Kim: 13.980.000
Like new: 10.350.000
 
iPad Pro (2018) 64GB Wifi 4G 11 inch

iPad Pro (2018) 64GB Wifi 4G 11 inch

Hoàng Kim: 19.380.000
Like new: 16.350.000
iPad Pro (2018) 256GB Wifi 4G 11 inch

iPad Pro (2018) 256GB Wifi 4G 11 inch

Hoàng Kim: 22.680.000
Like new: 19.350.000
iPad Pro (2018) 512GB Wifi 4G 11 inch

iPad Pro (2018) 512GB Wifi 4G 11 inch

Hoàng Kim: 25.380.000
iPad Gen 6 (2018) Wifi Cellular 32G

iPad Gen 6 (2018) Wifi Cellular 32G

Hoàng Kim: 10.280.000
Like new: 7.250.000
iPad Gen 6 (2018) Wifi Cellular 128G

iPad Gen 6 (2018) Wifi Cellular 128G

Hoàng Kim: 11.480.000
Like new: 8.450.000
 
iPad Pro Wifi 4G 64G  12.9 inch

iPad Pro Wifi 4G 64G 12.9 inch

Hoàng Kim: 15.380.000
Like new: 13.850.000
iPad Pro Wifi 4G 256G 12.9 inch

iPad Pro Wifi 4G 256G 12.9 inch

Hoàng Kim: 17.380.000
Like new: 15.950.000
 
iPad Pro Wifi 4G 64G 10.5 inch

iPad Pro Wifi 4G 64G 10.5 inch

Hoàng Kim: 15.080.000
Like new: 11.550.000
iPad Pro Wifi 4G 256G 10.5 inch

iPad Pro Wifi 4G 256G 10.5 inch

Hoàng Kim: 16.080.000
Like new: 12.550.000
iPad Pro Wifi 4G 512G 10.5 inch

iPad Pro Wifi 4G 512G 10.5 inch

Hoàng Kim: 16.580.000
Like new: 13.050.000
iPad Pro Wifi 4G 32G 9.7 inch

iPad Pro Wifi 4G 32G 9.7 inch

Hoàng Kim: 12.780.000
Like new: 8.250.000
iPad Pro Wifi 4G 128G 9.7 inch

iPad Pro Wifi 4G 128G 9.7 inch

Hoàng Kim: 13.780.000
Like new: 8.950.000
iPad Pro Wifi 4G 256G 9.7 inch

iPad Pro Wifi 4G 256G 9.7 inch

Like new: 9.850.000
iPad Air 2 Wifi 4G 16G

iPad Air 2 Wifi 4G 16G

Like new: 5.350.000
iPad Air 2 Wifi 4G 32G

iPad Air 2 Wifi 4G 32G

Like new: 5.650.000
iPad Air 2 Wifi 4G 64G

iPad Air 2 Wifi 4G 64G

Like new: 5.950.000
iPad Air 1 Wifi 4G 16G

iPad Air 1 Wifi 4G 16G

Like new: 4.450.000
iPad Air 1 Wifi 4G 32G

iPad Air 1 Wifi 4G 32G

Like new: 4.750.000
iPad Air 1 Wifi 4G 64G

iPad Air 1 Wifi 4G 64G

Like new: 5.050.000
iPad Mini 5 (2019) Wifi 4G 64GB

iPad Mini 5 (2019) Wifi 4G 64GB

Hoàng Kim: 12.280.000
Like new: 10.050.000
iPad Mini 5 (2019) Wifi 4G 256GB

iPad Mini 5 (2019) Wifi 4G 256GB

Hoàng Kim: 14.280.000
Like new: 12.050.000
iPad Mini 5 (2019) Wifi 64GB

iPad Mini 5 (2019) Wifi 64GB

Like new: 8.850.000
iPad Mini 4 Wifi 4G 16G

iPad Mini 4 Wifi 4G 16G

Like new: 5.650.000
iPad Mini 4 Wifi 4G 32G

iPad Mini 4 Wifi 4G 32G

Like new: 6.150.000
iPad Mini 4 Wifi 4G 64Gb

iPad Mini 4 Wifi 4G 64Gb

Like new: 6.650.000
iPad Mini 3 Wifi 4G 16G

iPad Mini 3 Wifi 4G 16G

Like new: 4.750.000
iPad Mini 3 Wifi 4G 64G

iPad Mini 3 Wifi 4G 64G

Like new: 5.250.000
iPad Mini 3 Wifi 4G 128G

iPad Mini 3 Wifi 4G 128G

Like new: 5.750.000
Hỗ trợ mua hàng

190C Trần Quang Khải Q1
Hotline 1:
0903372988
Hotline 2: 0902496877

155 Đường 3/2 P11 Q10
Hotline 1: 0938617657
Hotline 2: 0901358099


TTBH: 155 Đường 3/2 P11 Q10 
Hotline: 0916253025

Dịch vụ
    Facebook