Thu gom rác điện tử tại nhà

Thứ ba, 18/02/2020, 16:13 GMT+7

Thu gom rác điện tử tại nhà, chung tay bảo vệ môi trường Việt Nam của tổ chức tái chế Việt Nam

Tổ chức Việt Nam Tái Chế do HP Việt Nam, Apple Việt Nam tài trợ hỗ trợ thu gom rác điện tử miễn phí tại nhà nhằm tái chế một cách chuyên biệt không ảnh hưởng tới môi trường Việt Nam. Xem thêm tại vietnamtaiche.com.vn/vi


Người viết : admin

Giới hạn tin theo ngày :    

Facebook